Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w.
 
Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w.

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Czas: 6 godzin   Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Cena: 390 pln

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Termin: ustalony po skompletowaniu grupy

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Prowadzący: Kinga Kuźma-Gołdanowska

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w.


Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Formuła: Warsztaty

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Poziom: Nauczyciele szkoły podstawowej klas 4-8, Nauczyciele szkół średnich (osobna grupa)

Praktyka nowoczesnego zarządzania pracą w klasie XXI w. Język: Polski (lub opcjonalnie angielski)


Zapisz się teraz


Organizacja: Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały, bibliografię, prezentacje i narzędzia do pracy w klasie oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Materiały:
Szkolenie przewidziane dla grupy do 18 osób, szkolenie jest w ¾ warsztatem praktycznym i w ¼ prezentacją teoretyczną. Formuła szkolenia na bazie flipped classroom :
● Duża dawka praktyki;
● Dyskusja i autorefleksja;
● Niezbędna ilość teorii na podsumowanie i uporządkowanie pracy;.
● Ewaluacja szkolenia.


Opis


Peer-learning, visible learning, flipped classroom. Gotowe rozwiązania i metody pracy dla nauczycieli przedmiotowców wg najnowszych badań naukowych. Ten kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu efektywną i nowoczesną klasą, która zachęca do uczestnictwa i angażuje się w naukę, wykorzystując najnowsze techniki i narzędzia. Nauczyciele dowiedzą się więcej o zarządzaniu klasą poprzez refleksję, obserwację nauczyciela i scenariusze przypadków, które zachęcają do dyskusji i rozwiązywania najczęstszych problemów w klasie. Dzięki intensywnym i angażującym zajęciom uczestnicy dowiedzą się, jak zwiększać motywację poprzez aktywizowanie WSZYSTKICH uczniów, monitorować bieżącą pracę, budować relacje z uczniami, stosować jako standard pracę w parach i grupach, a także zdobędą wskazówki, jak zachęcać uczniów do refleksji nad własną motywacją, pracą i jej oceną. Nauczyciele przećwiczą planowanie pracy wg nowoczesnych metod i technik pracy. Zdobędą ponadto podstawową wiedzę o „Visible learning” – widocznym uczeniu się J. Hattie i jak stosować taxonomię Blooma w codziennej pracy na lekcji. Dzięki temu będą mogli projektować lekcje oparte na intensywnej aktywności uczniów a nie nauczyciela i podnieść efektywność i tempo przyswajania wiedzy przez swoich uczniów.


Cele


Podczas szkolenia nauczyciele będą pracować nad następującymi zagadnieniami:
●       Uczestnicy omówią radzenie sobie z typowymi problemami związanymi z kierowaniem klasą i techniki ich rozwiązywania;
●       Zaprojektują lekcje oparte na peer-learning
●       Przećwiczą zestaw nowoczesnych metod i technik przydatnych w pracy w grupie;
●       Zaplanują „odwrócone” kierowanie pracą w parach i grupach;
●       Dowiedzą się jak stworzyć lekcję z elementami autorefleksji ucznia i otrzymają praktyczne narzędzia do pracy;
●       Dowiedzą się jak prowadzić bieżący monitoring pracy i zachowania uczniów i otrzymają narzędzia praktyczne;
●       Cooperative Learning;  czyli jak planować pracę w grupach
●       Zapoznają się z podstawowymi pomysłami na ewaluację lekcji opartej na współpracy uczniów.
●       Dowiedzą się czym jest i jak stosować visible learning w praktyce
●      Wypełnią kartę podsumowania i ewaluacji szkolenia