Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie
 
“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Czas: 6 godzin   “Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Cena: 390 pln

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Termin: ustalony po skompletowaniu grupy

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Prowadzący: Anita Leszczyńska

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie


“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Formuła: Szkolenie metodyczne

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Poziom: Początkujący

“Nauczyciel jako Coach”- nowoczesne metody pracy w oświacie Język: Polski


Zapisz się teraz


Organizacja: Zestaw materiałów użytych na zajęciach

Certyfikaty

Materiały:
2 bloki / warsztatowe

przerwa godzinna


Opis


Szkolenie metodyczne oparte na wprowadzeniu modelu “nauczyciela - Coacha” na lekcjach
-       organizacja pracy z zespołem klasowym
-       narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej
-       metody pracy z uczniem na lekcji wszystkich przedmiotów
-       techniki oceniania motywujące uczniów do nauki


Cele


-       doskonalenie kompetencji miękkich nauczyciela
-       nabywanie umiejętności doboru metod pracy na lekcji do zespołu klasowego
-       opracowanie form oceniania uczniów bez pomocy oceny cyfrowej