Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych.
 
 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych.

 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Czas: 6 godzin    Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Cena: 390 pln

 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Termin: ustalony po skompletowaniu grupy

 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Prowadzący: Kinga Kuźma-Gołdanowska

Collaborative learning, flipped learning i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych.


 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Formuła: Warsztaty

 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Poziom: Nauczyciele szkoły podstawowej klas 4-8, Nauczyciele szkół średnich (osobna grupa)

 Collaborative learning, flipped learning  i praca oparta na rozwiązywaniu problemów w klasach młodszych. Język: Polski (lub opcjonalnie angielski)


Zapisz się teraz


Organizacja:
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały, bibliografię, prezentacje i narzędzia do pracy w klasie oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Materiały:
Szkolenie przewidziane dla grupy do 18 osób, szkolenie jest w ¾ warsztatem praktycznym i w ¼ prezentacją teoretyczną. Formuła szkolenia na bazie flipped classroom :

● Duża dawka praktyki;

● Dyskusja i autorefleksja;

● Niezbędna ilość teorii na podsumowanie i uporządkowanie pracy;.

● Ewaluacja szkolenia.


Opis


Podczas szkolenia nauczyciele będą pracować nad następującymi zagadnieniami:

●       Zaprojektować kreatywne i angażujące zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, ćwiczeń, eksperymentów i technik zarządzania klasą;

●       Tworzyć i znajdować stymulujące materiały z prawdziwego świata, by zwiększyć zainteresowanie i motywację uczniów;

●       Włączać umiejętności receptywne i produktywne do każdego szkolnego programu nauczania;

●       Stworzyć bezpieczne i integracyjne środowisko w klasie w celu promowania aktywnego i zaangażowanego uczestnictwa uczniów;

●       jak realizować działania oparte na współpracy i komunikacji.

●      Wypełnią kartę podsumowania i ewaluacji szkolenia


Cele


Ten kurs dostarczy uczestnikom pomysłów na planowanie, tworzenie i wdrażanie zabawnych i porywających lekcji, które promują współpracę i zaangażowanie uczniów. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wykorzystaniem różnorodnych tekstów i źródeł audiowizualnych oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie angażowania uczniów poprzez ich własne aktywne działanie. Nauczyciele zdobędą narzędzia do zarządzania uczestnictwem indywidualnym, w parach, grupach, zespołach i całej klasie, aby ułatwić aktywną interakcję i dyskusję na konkretne tematy w klasie.

Uczestnicy uzyskają ważny wgląd w praktykę zarządzania i utrzymywania efektywnej atmosfery w klasie, czując, jak to jest być znowu uczniem. Nauczyciele poznają nowe sposoby na maksymalne wykorzystanie pomysłowych lekcji opartych na realnych kontekstach i istotnych treściach. Będą też mieli okazję podzielić się i zastanowić nad własnymi doświadczeniami w zakresie projektowania wspólnych i kreatywnych zajęć.